Van Doornik Management - Van Doornik Mediation Barneveld
Nederlands Mediation Instituut, NMI

Wat kost mediation?

De kosten van mediation zijn afhankelijk van het honorarium van de mediator en de gemaakte kosten. De tijdsduur waarbinnen met behulp van mediation een conflict kan worden opgelost is sterk afhankelijk van de aard van het conflict en van de daarbij betrokken emoties én van de manier waarop partijen zich opstellen. Als vuistregel geldt dat de gemiddelde mediation ongeveer tien uur (verdeeld over drie of vier sessies) in beslag neemt.

Het uurtarief dat door Van Doornik Management in rekening wordt gebracht bedraagt € 135,00 (exclusief BTW). Datzelfde tarief geldt ook voor de reistijd. Als er bij de mediation derden moeten worden ingeschakeld (advocaten, fiscalisten of andere deskundigen), moeten de daaraan verbonden kosten door de partijen worden betaald.

Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat. Meestal betalen beide partijen elk de helft van het overeengekomen uurtarief, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer is het niet ongebruikelijk dat de werkgever de kosten betaalt. In een dergelijk geval moet echter duidelijk zijn dat deze situatie de neutraliteit van de mediator op geen enkele wijze beïnvloedt. Dat wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst.